جمعه, 26 آذر 1395 ساعت 09:00
خواندن 212 دفعه

فرهنگ مهدویت - علی اصغر الهامی نیا

جهانی‌شدن، از مفاهیمى است كه در حوزه‌های مختلف، همچون: حوزۀ سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بررسى شده و از مهم‌ترین حوزه‌های آن، حوزۀ فرهنگ است. فرایند جهانی‌شدن، هم اجتماعى است، هم اقتصادى، هم سیاسى و هم فرهنگى؛ بنابراین، تأكید بر هر كدام از جنبه‌های این فرایند، به تعریف‌ها و مفهوم‌سازی‌های خاص می‌انجامد. به علت وقوع تغییرات گسترده و تحولات در عرصه‌های گوناگون اقتصاد، ارتباطات، روابط بین‌الملل و تأثیر بسزاى این عوامل نمی‌توان پدیدۀ جهانی‌شدن را نادیده گرفت و باید هوشمندانه به بررسى ابعاد مختلف آن پرداخت. شناخت جامع از این فرایند، تنها از طریق بررسى همه سویۀ آن امکان‌پذیر است. در اسلام به‌ویژه در مكتب تشیع، توجه به آینده و تشكیل حكومت جهانى واحد بر اساس قسط و عدل تحت رهبرى امام معصوم علیه السلام جایگاهى ویژه دارد. این مسأله در تاریخ اسلام به نام مهدویت مطرح شده و رشد و بالندگى و بقاى شیعه در وراى این حقیقت بزرگ نهفته است. هدف این مقاله، شناخت ابعاد گوناگون حكومت جهانى مهدوى و فرایند جهانی‌شدن است.

 

 

دانلود مقاله


منبع : فصلنامه پیام - شماره 83

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن