سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 12:44
خواندن 2110 دفعه

نقد و بررسی روایات مربوط به مطلاق بودن امام حسن علیه السلام - سید محمد مرتضوی

چکیده:
حدیث‌ یكی‌ از منابع‌ مهم‌ دین ‌شناسی‌ و‌ مورد پذیرش‌ همه‌ فرقه های‌ اسلامی‌ است. آنچه‌ امروز به‌ نام‌ حدیث‌ در اختیار مسلمانان‌ قرار دارد، همه‌ آنها گفتار معصومان‌ نیست‌، بلكه‌ بخشی‌ از آن‌، احادیث‌ جعلی‌ و برساخته ای‌ است‌ كه مسلمانان‌ ساده ‌لوح‌ و دشمنان‌ آگاه‌ در راهیابی‌ آن‌ به‌ منابع‌ حدیثی‌ نقش‌ داشته اند.
البته‌ جاعلان‌ حدیث‌ انگیزه های‌ متفاوتی‌ داشته اند. كه‌ یكی‌ از آنها حذف‌ رقیب ‌سیاسی‌ از جامعه‌ اسلامی‌ بوده‌ است‌. بر این‌ اساس‌، مقاله‌ حاضر درصدد بررسی روایاتی‌ است‌ كه‌ درباره مطلاق بودن یعنی ‌ازدواجها و طلاقهای‌ مكرر امام‌ حسن ‌علیه السلام  جعل‌ شده‌ است‌.

 

دانلود مقاله


منبع : فصلنامه دانشکده الهیات و معارف مشهد - شماره 76 (ویژه علوم قرآن و حدیث)