سه شنبه, 21 بهمن 1393 ساعت 08:30
خواندن 1335 دفعه

تطبیق و مقایسه دجال در اسلام با آنتی کرایست در مسیحیت - احسان پوراسماعیل - عباس همامی

چکیده
یکی از نقاط مشترک در ادیان ابراهیمی ، وجود یک نجات دهنده در آخرالزّمان است که بر اساس آن شاهد استیلای حکومت صالحان در جهان خواهیم بود .
با بررسی مأثورات ادیان آسمانی به علائم و نشانه هایی مشترک برای فرارسیدن زمان این رویداد بزرگ ، پی می بریم که یکی از آنها ظهور دجّال با عنوان اسلامی و آنتی کرایست یا ضدّمسیح با عنوان مسیحی آن است.
اگرچه تصوّر هریک از دو مکتب در پیشینه و پسینۀ این عنوان در بعضی موارد متفاوت است امّا می توان به نقاط مشترکی در حضور دجّال در جامعه پی برد که مهمترین آن رویارویی با مصلح در برپایی حکومت عدالت محور است .
در این مقاله ، ضمن بررسی پیشینۀ موضوع آنتی کرایست در مسیحیت به عملکرد وی در مأثورات اسلامی اشاره خواهد شد تا به نقاط مشترک و غیر مشترک معلوم گردد .

 

 

 

 

دانلود مقاله


منبع : فصلنامه پژوهش دینی  - شماره 16