سه شنبه, 13 آبان 1399 ساعت 08:41
خواندن 1293 دفعه

نقش اصحاب ایرانی امام حسن عسکری (علیه السلام) در علم الحدیث با تکیه بر کتب اربعه‌ شیعه

نویسنده: پیرمرادیان، مصطفی؛ منتظر القائم، اصغر؛ بوسعیدی، فرشته؛
     
چکیده:
امامان شیعه به اقتضای شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه برنامه ای برای ارشاد و هدایت وتمدن سازی جامعه در نظر گرفتند و در راستای فرهنگ سازی به تربیت شاگردان بسیاری همت گماشتند تا در کنار ایشان کاروان بشریت را به سوی توحید و تداوم مدنیت اسلامی رهنمون باشند. در این میان امام حسن عسکری (ع) نیز برای نیل به مقاصد خویش شاگردانی تربیت کردند، که از آن میان تعداد زیادی ایرانی تبار بودند و در انتقال اندیشه ها و عقاید و اهداف امامان شیعه در جامعه اسلامی به ویژه در ایران نقش فراوانی داشته اند.
این گروه بیشتر، راویان حدیث و انتقال دهنده افکار و اندیشه های ناب تشیع بودند و در این باب توانستند آثار و روایات بسیاری بر جای گذارند که شمار زیادی از این روایات را که بیشتر بعد فقهی داشته و مورد استفاده مردم قرار می گرفته است، می توان در منابع روایی، به ویژه در کتب اربعه شیعه، مشاهده کرد.
منبع: زمستان 1391 - شماره 15 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 79 تا 106)

جهت مطالعه متن کامل مقاله