پنج شنبه, 01 آبان 1399 ساعت 15:49
خواندن 1049 دفعه

بررسی سبب نزول آیه اشتراء النفس

نویسنده: سید فاطمه هاشمی

چکیده:
در سبب نزول آیه ی اشتراء نفس دو نوع از روایات مطرح است:
1. روایاتی که سبب نزول آیه را در شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در لیلة المبیت ذکر کرده است. این روایات در کتب روایی شیعه و سنّی به گونه ی متواتر، نقل شده است.
2. روایاتی که سبب نزول آیه را در شأن برخی صحابه هم چون صهیب و ابوذر، یاد می کند.
نویسنده ضمن بیان نمونه هایی از روایات هر دو گروه، به بررسی روایات گروه دوم پرداخته، سند و متن این روایات را مخدوش شمرده و نتیجه می گیرد این گونه روایات، از روی تعصّب و به قصد پوشاندن فضایل اهل بیت علیهم السلام خصوصا فضایل علی علیه السلام در لیلة المبیت جعل شده است.

مطالعه متن کامل مقاله