سه شنبه, 25 دی 1397 ساعت 13:21
خواندن 383 دفعه

پردازش تحلیلی اصل امامت در اشعار ابن هانی شاعر شیعه اندلس مقاله ای از علی صياداني

چکیده:
پژوهش حاضر تحلیل اشعار ابن هانی اندلسی از منظر دینی و عقیدتی است. ابن هانی، شاعر شیعه مذهب اندلس، زبان شعرش را در راه عقیده و مذهب خود به کار بست و از آن به عنوان ابزاری برای بیان عقاید مذهبی خود استفاده کرد. پژوهش حاضر نشان می دهد که امامت رکن اصلی اصول عقیدتی تشیع است و ابن هانی در بخش مدحی قصاید خود، به ذکر و تبین آن می پردازد. ارکان اصلی مطرح در باب امامت به این شکل قابل ترسیم است: ۱٫ ضرورت شناخت امام؛ ۲٫ علم به عالم غیب؛ ۳٫ شفاعت امام؛ ۴٫ رهبری جامعه؛ ۵٫ عدالت امام؛ ۶٫ ذات روحانی و فضایل ائمه اطهار (علیه السلام)؛ ۷٫ حقانیت ائمه معصوم (علیه السلام) و تایید آن ها در قرآن و دیگر کتب آسمانی؛ ۸٫ ضرورت وجود امامان (علیه السلام)؛ ۹٫ علم به تاویل آیات قرآنی.
نگارنده از روش «توصیفی و تحلیلی» برای تبیین دیدگاه این شاعر در خصوص اصل امامت و اصول عقیدتی مربوط به آن استفاده کرده است.

متن کامل مقاله