یکشنبه, 09 ارديبهشت 1397 ساعت 17:50
خواندن 347 دفعه

بررسی تطبیقی شخصیت امام مهدی در دیدگاه فریقین

چکیده:

برای شناخت شخصیت امام مهدی به مقتضای شیوه تطبیقی، میتوان بر نقاط مشترک شیعه و اهل تسنن تکیه کرد و در پی آن، با تحلیل اوصاف امام در مدارک فریقین و نیز تبیین رسالت امام، از برخی ابعاد وجودی ایشان آگاه شد. از جمله نقاط مشترک فریقین در این باره این آموزه هاست: امام مهدی از «اهل بیت» رسول خداست و رسالت ایشان «احیاگری» دین حق است.
این مقاله با تحلیل و تبیین این دو آموزه، کوشیده است شخصیت امام را بازشناساند و بر عنوان موعود موجود تاکید ورزد.

دریافت فایل

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن