جمعه, 18 دی 1394 ساعت 09:30
خواندن 1064 دفعه

پاره های اسلام شناسی - قسمت هفتم ، آخرالزمان پژوهی در مطالعات اسلام شناسی غرب - محمد حسین رفیعی

 

 

 

چکیده
در ورای کالبد مطالعات اسلامی غربیان حول موضوع سیره نبوی و تاریخ صدر اسلام در طول یک قرن اخیر، مساله آخرالزمان و ظهور موعود یکی از موضوعات کلیدی است که می تواند وجه افتراق تلقی گردد. به عبارت دیگر، توجه یا عدم توجه به موضوع آخرالزمان،  مطالعات اسلام شناسان را به دو گروه تقسیم کرده است. نویسنده در این نوبت از پاره های اسلام شناسی، تلاش نموده است ضمن ارائه تاریخچه ای از روند مطالعات اسلام شناسی حول محور آخرالزمان، به چرایی و کیفیت مواجهه غربیان با این موضوع بپردازد. در راستای این هدف، به عنوان مقدمه، تاریخچه نخستین تلاش های اسلام شناسان غربی در شناخت مفهوم آخرالزمان و تأثیر آن در وقایع اسلام را بیان می دارد.
 

کلیدواژگان: آخرالزمان پژوهی؛ آخرالزمان؛ ظهور موعود؛ مطالعات اسلام شناسی؛ اسلام شناسی غربی؛ مطالعات اسلام شناسان غربی

 

 

 

 

دانلود مقاله


منبع: آیینه پژوهش، شماره 152