یکشنبه, 27 ارديبهشت 1394 ساعت 12:30
خواندن 1296 دفعه

گفتمان شیعی در منظومه علی نامه - رسول جعفریان ، علی گلريز

چکیده:

علی نامه یكی از حماسه های دینی ـ تاریخی نادر قرن پنجم هجری، است كه محتوای آن بیان حوادث و رویدادهای تاریخی از خلافت امام علی(علیه السلام) تا پایان نبرد صفین است. مطالعه ی این اثر نشان می دهد كه سراینده ی آن، علاوه بر گزارش این رویدادها در پی برجسته نمودن باورها و اعتقادات شیعیان می باشد. این موضوع با در نظر گرفتن جدال شیعیان و اهل سنت در قرن پنجم، ما را به این پرسش اساسی رهنمون می كند كه آیا منظومه ی علی نامه تنها به بیان حوادث و رویدادهای صدر اسلام اكتفا می كند، یا در پس روایت خود، به اثبات حقانیت امام علی(علیه السلام) و باورهای شیعی نیز چشم داشته است؟ مدعای ما این است كه منظومه ی علی نامه، سعی دارد با توجه به شرایط و زمینه های فرهنگی و اجتماعی قرن پنجم، همزمان با بیان حوادث جمل و صفین، به طرد دیدگاه های اهل سنت پرداخته و مفاهیم شیعی را برجسته سازد. این مقاله، براساس نظریه ی تحلیل گفتمان لاكلا و موفه فراهم آمده است.

کلیدواژگان:

علی نامه، تحلیل گفتمان، حقانیت امام علی و تشیع، اهل سنت، عناصر حماسی

 

 

دانلود مقاله

 

منبع : فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي ، شماره 21