چهارشنبه, 01 بهمن 1393 ساعت 09:00
خواندن 1266 دفعه

غدیر خم - عباس راسخی

 

این نوشتار ضمن وصف روز غدیر، ماجرای نزول آیه و امر به اعلان عمومی ولایت امیرالمؤمنین را به تصویر کشیده است.

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله


منبع : راه حق مرداد 1336 شماره 3