پنج شنبه, 02 مهر 1394 ساعت 09:00
خواندن 1082 دفعه

شیوه قرآنی مناظرات امام صادق علیه السلام - سید فاطمه حسینی میرصفی

چکیده:

حیات انسان در طول تاریخ توأم بوده است با تقابل و تخاصم دو جبهه حق توحیدى و باطل الحادى؛ اما این تقابل همواره جنگ بیرونى در پى نداشته، اغلب مناظرات و گفتگوهایى را موجب شده است كه هر چند در مواردى اهل باطل را به سبب لجاجت و عناد مجاب نمی کرد، به درخشش خورشید حقیقت در دل حاضران در مجلس مناظره و مخاطبان متن مكتوب آن در اعصار بعدى انجامیده است.
نویسنده این مقاله شیوه مناظرات امام صادق علیه السلام را در مقام اسوه جبهه حقیقت تبیین كرده است؛ به این امید كه پیروان مكتب جعفرى را در راه روشنگرى و گسترش معارف بلند این مكتب و پاسخ گویی به شبهه هاى دشمنان مفید باشد.

 

 

دانلود مقاله


منبع : فصلنامه بینات، شماره 76