سه شنبه, 25 خرداد 1395 ساعت 09:00
خواندن 910 دفعه

بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت - مهدی اکبر نژاد - ناقد : الهام رضایی

این نوشتار برخی از روایات تفسیری دو فرقۀ شیعه و اهل سنت دربارۀ موضوع مهدویت را بررسی کرده است. این روایات منحصر به آیاتی است که در منابع روایی هر دو فرقه، تفسیر یا تأویل آن‌ها مربوط به مهدویت است. هشت آیه و ذیل آن‌ها 44 روایت از شیعه و 65 روایت از علمای اهل سنت بررسی و تطبیق داده شده‌اند.

دانلود مقاله


منبع : ماهنامه کتاب ماه دین-  شماره 141