یکشنبه, 02 آذر 1393 ساعت 09:00
خواندن 1211 دفعه

قاعده قسر، ضرورت بخش مهدویت - حسین الهی نژاد

 

 

 

چکیده: 
مقاله پيش رو به يکي از مباني مهم هستي شناختي مهدويت به نام قاعده قسر مي پردازد. آغاز اين نوشتار با مقدمه اي رقم خورده و سپس به مفهوم شناسي قسر از نظر لغت و اصطلاح پرداخته شده است. در ادامه بعد از بيان انواع قسر و کاربرد قسر نوعيه در ارتباط با مهدويت، به فطرت و امور فطري- که در واقع توجيه گر رابطه ميان مهدويت و قاعده قسر است اشاره شده و در آخر به عوامل توجيهي امتناع قسر، همچون حکمت الهي، هدفمندي آفرينش و نظام احسن پرداخته و رابطه آن ها با مهدويت بررسي شده است.

 

 

 

 

 

 دانلود مقاله

 

منبع : فصلنامه  مشرق موعود - شماره 28