پنج شنبه, 18 تیر 1394 ساعت 09:00
خواندن 883 دفعه

امام على علیه السلام سرآمد مفسران - محمد مرادی

 

 

 

قاضى ابو محمد عبدالحق اندلسی، نامبردار به ابن عطیه، (مذهب مالکی، م 546 ق)، درباره سرآمد مفسّران می نویسد: «امّا صدر المفسّرین و المؤید فیهم فعلی بن ابی طالب؛ امّا در رأس مفسران و مورد تأیید در میان آنان، علی بن ابی طالب است».

بعدها این سخن را ثعالبی، (م 875 ق)، در تفسیرش جواهر الحسان، قُرطبى (م 671 ق) در الجامع لاحکام القرآن، ابن کثیر قریشى (م 774 ق) در تفسیر القرآن العظیم، و نیز زرکشى در کتابش البرهان، مورد تأیید قرار داده اند.

این نوشتار ضمن تأکید بر سخنان این دانشمندان درباره تفسیر امام علی علیه السلام، شیوه تفسیری آن حضرت را نشان می دهد و نمونه هایی از آن نقل می کند. در ادامه خبر از تدوین کتاب «التفسیر المأثور عن الإمام علی بن ابی طالب علیهما السلام» می دهد که به کوشش صاحبعلی محبی در حال آماده شدن برای نشر است. 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله

 

منبع : فصلنامه  بینات- شماره 28