سه شنبه, 12 خرداد 1394 ساعت 09:00
خواندن 847 دفعه

معصومان و فهم ویژه آنان از قرآن - سید رضا مؤدب

 

 

چکیده : 
فهم و معرفت قرآن، لازمـﮥ بهره‌مندی از هدایت آن است، اما این کتاب آسمانی از دو گونه معرفت برخوردار است: معرفت ظاهری و معرفت درونی و نهانی. معرفت ظاهری قرآن با استفاده از شیوۀ تعلیمی معصومان و با فراهم آوردن شرایط آن برای همگان میسور است، ولی معرفت درونی و نهانی آن، به صورت کامل، در اختیار همگان نیست؛ بلکه مراحلی از آن در انحصار پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام است و به تعبیر دیگر، معرفت معصومان از قرآن با غیر آنان یکسان و همسان نیست، غیر معصوم، از معرفت ظاهری قرآن، در صورت فراهم آوردن شرایط آن، می‌تواند بهره‌مند شود و معرفت باطنی قرآن را نیز در مواردی و در منزله نازلتری به دست می‌آورد، ولی مراحلی از معرفت درونی و نهانی قرآن را می‌یابد از معصوم علیه السلام فرا گرفت. تنها آنان از مراتبی از فهم قرآن برخودارند که دیگران را از آن نصیب و سهمی نیست و این امر از متن برخی از روایات و مطالعه دلایل دیگر قابل دریافت است.

 

 

دانلود مقاله

 

منبع : فصلنامه  مقالات و بررسی ها -  شماره 74