سه شنبه, 01 ارديبهشت 1394 ساعت 09:00
خواندن 840 دفعه

شهر خدا جهانی شدن و مهدویت - سید صادق حقیقت، ترجمه: فریبا رضوی

 

اصطلاح«جهانی شدن» در دهه 1970 با هدف توصیف‏ و تعریف شیوه‏ های تولید و توزیع در سراسر جهان از بطن‏ ادبیات اقتصادی و مدیریتی برخاست. این اصطلاح از طریق علم جغرافی و جامعه‏ شناسی وارد علوم اجتماعی و از راه انسان‏ شناسی و مطالعات فرهنگی به علوم انسانی راه‏ یافت‏. در پی ظهور ایده ‏هایی نظیر دهکده جهانی، جهان‏ واحد، جامعه مدنی جهانی، نظام جهانی، فرهنگ جهانی و نظریه ‏هایی همچون پایان تاریخ، جهانی شدن را می‏ توان‏ ناظر به تحولات مهمی در ارتباطات، فنآوری، سرمایه و تولید دانست.

گلوبالیسم بدان معناست که رویدادهای یک‏ کشور را نمی‏ توان از وقایع کشور دیگر جدا کرد؛ در نتیجه‏ یک دولت باید مراقب پیامدهای اعمال خود در دیگر کشورها و نیز کشور خود باشد.

مقاله حاضر با توجه و تأکید بر حکومت و عدالت امام‏ مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جهانی شدن غربی و گلوبالیسم را باهم‏ مقایسه می ‏کند.

 

 

دانلود مقاله

 

 منبع : خردنامه همشهری -  شماره 6