جمعه, 13 تیر 1393 ساعت 11:00
خواندن 1170 دفعه

نقش تاریخ صدر اسلام در تفسیر قرآن‌کریم - سعید گلاب بخش - محمد رضا شاهرودی - قاسم فائز

 

چکیده :
قرآن‌کریم دارای آیات تاریخی فراوانی است که با شرایط عصر نزول و حوادث صدر اسلام مرتبط است و فهم بسیاری از این آیات نیازمند مراجعه به تاریخ، به ویژه تاریخ صدر اسلام است؛ لذا توجه به تاریخ صدر اسلام در فهم و تفسیر آیات قرآن کریم از ضرورت و اهمیت فراوانی برخوردار است. در واقع، آگاهی از تاریخ گسترده حوادث صدر اسلام که قرآن به گونه‏ای اشاره‏وار از آن‏ یاد کرده، موجب روشنی مفاهیم آیات مربوط به این نوع از حوادث، از جمله «غزوات» و «سریه‏ها» می‌گردد؛ به گونه‌ای که در بسیاری از موارد، بدون اطلاع از تاریخ، فهم و تفسیر آیات، ناممکن می‌گردد یا مفاد آنها در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. همچنین تاریخ نقش مهمی در حل تناقض ظاهری آیات، تعیین مصداق آیات، دفع توهم حصر، اعتباربخشی به سیاق آیات، شناخت آیات مکی و مدنی و ترتیب نزول، و شناخت احکام ثابت و متغیر و ناسخ و منسوخ دارد. آن‌سان که آگاهی از زبان و لغت عصر پیامبر(صلی الله علیه و آله) نیز کمک مهمی به فهم واژگان و زبان قرآن می‌نماید.

دانلود مفاله

 

منبع : فصلنامه قرآن و حدیث - دوره 45 - شماره 1