خواندن 150 دفعه اضافه کردن دیدگاه جدید

وهابیت متهم اصلی تحریف متون اسلامی

تحریف از ماده «حَرفَ» به معنی لبه و مرز است. در اصطلاح به تصرف در کلام، تحریف گفته می‌شود. یهودیان قهرمانان تحریف متون در طول تاریخ هستند، اما امروزه در جهان اسلام جریان مخفی و سرّی درصدد تغییر در مولفه‌های اندیشه اسلامی است. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از منابع اسلامی دچار تغییر، تحول، حذف و اضافه می‌شود.

وهابیت در این امر متهم اصلی است، و شواهد زیادی در این امر وجود دارد. نویسنده به بعضی از این شواهد اشاره می‌کند ولی قضاوت را به شما می‌سپاریم.

ابن حجر هیتمی در کتاب الصواعق‌المحرقه  مدعی است که در صحیح‌مسلم و سنن ابوداوود و سنن النسائی و سنن ابن ماجه با سندهای مختلف از پیامبر نقل کرده‌اند: «...المهدی من عتری من ولد فاطمه...[1] مهدی از عترتم از فرزندان فاطمه است.»

علامه متقی هندی  نیز به نقل از صحیح مسلم نقل می‌کند: «...المهدی من عترتی من ولد فاطمه...[2] مهدی از عترتم از فرزندان فاطمه است.» محمد علی الصبان نیز در اسعاف الراغبین نقل می‌کند که این روایت در صحیح مسلم وجود داشته است.[3]

براساس شواهد فوق، متاسفانه این روایت امروز از صحیح مسلم حذف شده است. با توجه به این‌که این جمله با عقاید هیچ مذهبی از مذاهب و فرق اسلامی در تعارض نیست و فقط با اندیشه‌های ابن تیمیه در تعارض است، احتمال حذف این فقره از صحیح مسلم، توسط پیروان وی و مشخصاً پیروان وی در مذهب وهابیت که با ضدیت به عقیده مهدویت مشهور هستند، زیاد است.

یکی دیگر از تحریفاتی که می‌توان آن را به وهابیت نسبت داد، تغییراتی است که در کتاب «الاذکیاء النوویه» تالیف امام یحیی بن شرف نووی ایجاد شده است. این کتاب قبل از تحریف درانتشارات دارالفکر بیروت در سال 1414 قمری چاپ شده است. در فصلی درباره زیارت قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در عباراتی می‌گوید:

«....فصل فی زیارة قبر رسول‌الله و اذکارها...[4] فصلی درباره زیارت قبر حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم).... »

«.......وارزقنی فی زیارة قبر نبیک ما رزقته اولیاءک...[5] در زیارت قبر پیامبرت، هرآن‌چه برای بهترین دوستانت می‌خواهی، برای من مقدر فرما ......»

در چاپ این کتاب در نشر الهدی ریاض (چاپ دوم  1408ق)  با تصحیح عبدالقادرالار‌نووط این‌گونه آمده‌است:

«...فصل فی زیارة مسجد رسول الله...[6] فصلی در زیارت مسجد حضرت رسول الله (صلی اله علیه و آله)....»

«.....وارزقنی فی زیارة مسجد نبیک ما رزقته اولیاءک[7] در زیارت مسجد النبی برای من هر آن‌چه برای بهترین دوستانت مقدر فرموده‌ای، مقدر فرما ...»

با توجه به عقیده وهابیت درباره  حرمت شدِّ رحال و سفر به نیت مضجع نبوی و حرمت شد رحال برای زیارت قبرانبیاء، معلوم است که این تغییرات در جهت تثبیت عقاید وهابیت انجام شده است.

از دیگر موارد تحریفات، تحریف در کتاب «حاشیه العلامه الصاوی علی تفسییر الجلالین» است. وی در ذیل تفسیر آیه7 سوره  فاطر به‌مناسبتی می‌گوید که مصداق این آیه خوارج و در عصر کنونی وهابیت هستند. «کما هوالمشاهد الان فی ظاهرهم و هم فرقه بارض الحجاز یقال لهم الوهابیه ...[8] آن چیزی که امروزه از روش ایشان (خوارج) مشاهده می‌شود، فرقه‌ای هستند در سرزمین حجاز که به وهابیت شناخته می‌شوند....»

این مطلب به‌طور کلی در چاپ بعدی کتاب حذف شده است. با توجه به جایگاه علمی نویسنده و اهمیت تفسیر جلالین، تلاش وهابیت برای حذف جمله مذکور، قابل حدس است.

 

پی‌نوشت:

 

[1]. الصواعق المحرقه، ابن حجر هیتمی، ص237، بیروت: موسسه الرسالة، 1417ق.

[2]. کنز العمال، علامه متقی هندی، ج14، ص264، بی‌تا، بی‌نا.

[3]. اسعاف الراغبین، محمد صبّان شافعى مصرى، ص145، بیروت: دار الاحیاء، 1419

[4]. الاذکارالنوویه، یحیی بن شرف نووی، ص295، بیروت: دارالفکر، 1414ق

[5]. همان

[6]. الاذکار النوویه، نووی، ص295، ریاض: دارالهدی، 1418ق

[7]. همان

[8]. حاشیةالعلامه الصاوی علی تفسیر الجلالین، ص78، بیروت: داراحیاء التراث العربیة،1419ق .

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن