پنج شنبه, 18 دی 1393 ساعت 09:30
خواندن 1258 دفعه

مفسران برگزیده خدا پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و گستره دانش تفسیری آنان - علی اکبر بابایی

در این نوشتار با استناد به آیات و روایات اثبات می‌شود که بعد از رسول خدا صلی‌الله علیه وآله دوازده نفر از اهل‌بیت آن حضرت، مفسران برگزیدۀ خدا و مصون از خطا بوده‌اند و هر معنایی را که برای آیات بیان کرده‌اند، حق، مطابق با واقع و عیناً همان معنایی است که خدای متعال از کتابش اراده فرموده است.

سپس به نمونه‌ای از تفسیر آنان اشاره شده و به این نکته توجه داده شده که بخشی از عظیمی از تفسیرهای آنان به ما نرسیده است و بخشی از تفسیرهای آنان که به ما رسیده، سند معتبر ندارد ولی دانش و توان تفسیر آنان، از آثار تفسیری نقل شده از آنان و حتی از تفسیرهایی که بیان کرده‌اند و به ما نرسیده، بسیار عمیق و گسترده‌تر است.

 

دانلود مقاله

 

منبع : فصلنامه کوثر معارف  -  شماره 10