جمعه, 20 تیر 1393 ساعت 11:00
خواندن 1866 دفعه

بررسی مبانی تفسیر قرآن‌کریم از دیدگاه امام محمد باقر علیه‌ السلام - مژگان سخی مطلق ، منصور پهلوان

چکیده :
یکی از مباحث مهم در حوزه علوم قرآنی و تفسیر، مسئله «مبانی یا اصول تفسیر» است. مبانی تفسیر که همان باورها و اصول پذیرفته شده و مسلّم نزد مفسّر است، در فرایند تفسیر وی، ایفای نقش می‌کند و پذیرش یا عدم پذیرش آنها، سبب رویکرد خاص در تفسیر می‌گردد. از آنجا که مبانی مفسران متفاوت است، لذا اختلاف در تفسیر پدید می‌آید. از امام محمدباقر (علیه‌السلام) روایات فراوانی در حوزه تفسیر آیات قرآن و علوم قرآنی باقی مانده است که با توجه به آنها برخی از مبانی تفسیری از دیدگاه امام محمد باقر(علیه السلام) عبارتند از: قدسی بودن قرآن کریم، سلامت آن از خطر تحریف، قرآئت واحد قرآن، امکان و جواز تفسیر آن، ساختار چند معنایی قرآن، حجیّت سنت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) و اوصیای ایشان در تفسیر و ... .

 

دنلود مقاله 


منبع : فصلنامه قرآن و حدیث - دوره 45 - شماره 1