انقلاب ایران (1978ـ1979 م) با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، توجه بسیاری از مجامع علمی را به خود جلب کرده است.   انقلاب ایران دارای ویژگی‌های خاصی است; در زمان حکومتی مقتدر و استبدادی پدید آمد و ایدئولوژی حاکم بر آن، که عامل پیروزی انقلاب بوده اسلامی و بیشتر سنّتی بود تا رادیکال و رهبران اصلی، روحانیان بودند. علاوه بر این، یک ساختارشکنی عظیم پس از نیم قرن مدرنیزاسیون و سکولاریسم در ایران رخ داد که همه را مبهوت خود کرد و توانست نظام سیاسی کاملا منطبق بر اسلام را بر مدرنیته حاکم کند. این عوامل موجب شدند تا پژوهشگران…
چهارشنبه, 01 آذر 1391 ساعت 13:01
چکیده دانش «نسب شناسی» از شاخه های علم تاریخ و شعبه ای از تاریخ نگاری عرب جاهلی است که پیوند ناگسستنی با آن دارد. این میراث جاهلی در دوره اسلامی به دلایلی چون، تدوین دیوان، گسترش فتوحات و استقرار قبایل بسیاری از عرب در مناطق مفتوحه و گسترش رقابت ها و تعصبات و دامن زدن برخی خلفا بدانها، رشد سریع یافته و نسب دانان و منابع نسبی مهمی پدید آمد. سهم شیعیان امامی و سادات علوی تبار در باروری این دانش، ازاین رو که آن با موضوع امامت و اهل بیت(علیهم السلام) ارتباط تنگاتنگی دارد، نمود بیشتری داشته است. آنان…
جمعه, 13 اسفند 1389 ساعت 09:00
مقدمه اندیشه غیبت امام عصر (عجل الله فرجه) وتبیین علت وقوع آن وروشن ساختن ابعاد این حادثه مهم الهی وزدودن ابهامات از چهره تابناک آن، تألیف کتاب های بسیاری را به دست دانشمندان قرن های نخستین از فرقه های مختلف اسلامی سبب شده است. متأسفانه از این کتاب های بسیار، تنها اندکی در گذر زمان از گزند حوادث رهیده وبه دست ما رسیده است. از دیگر مصادر این بحث، جز نامی در کتب فهارس: همچون فهرست نجاشی (معروف به رجال نجاشی) وفهرست شیخ طوسی دیده نمی شود. با این همه با باز کاوی آثار موجود، می توان دریچه ای به…
پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 00:00

archive