دوشنبه, 09 ارديبهشت 1398 ساعت 15:07

معرفی روش امامت کلامی بر محور کتاب و سنت (روش علامه میرحامد حسین رحمه الله) جلسه هجدهم

دریافت متن کامل جلسه

دریافت متن کامل جلسه

 دریافت صوت جلسه

 دریافت فیلم جلسه

آخرین ویرایش در دوشنبه, 09 ارديبهشت 1398 ساعت 15:19