پنج شنبه, 16 اسفند 1397 ساعت 16:05

معرفی روش امامت کلامی بر محور کتاب و سنت (روش علامه میرحامد حسین رحمه الله) جلسه چهاردهم

دریافت متن کامل جلسه

دریافت متن کامل جلسه

 دریافت صوت جلسه

 دریافت فیلم جلسه

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 16 اسفند 1397 ساعت 16:11