دوشنبه, 19 آذر 1397 ساعت 21:05

معرفی روش امامت کلامی بر محور کتاب و سنت (روش علامه میرحامد حسین رحمه الله) جلسه سوم

حضرت آیت الله میلانی دامت برکاته در سومین جلسه از سلسله جلسات درسی معرفی روش کلامی امامت پژوهی فرمودند:

زمانه حاضر، زمان بحث و استدلال است؛ می بایست در این زمینه مجهز شویم تا بتوانیم از این مذهب و این مکتب دفاع کنیم.

 

دریافت متن کامل جلسه

دریافت متن کامل جلسه

 دریافت صوت جلسه

 دریافت فیلم جلسه