چهارشنبه, 14 آذر 1397 ساعت 17:07

معرفی روش امامت کلامی بر محور کتاب و سنت (روش علامه میرحامد حسین رحمه الله) جلسه دوم

جلسه دوم از سلسله جلسات امامت کلامی بر محور کتاب و سنت (روش علامه میرحامد حسین رحمه الله)

 

دریافت متن کامل جلسه

دریافت متن کامل جلسه

 دریافت صوت جلسه

 دریافت فیلم جلسه