شنبه, 29 دی 1397 ساعت 16:21
خواندن 1509 دفعه

نقش امامت در توحید و خداشناسی

باید توجه داشت که بدون امامت نمی توان خدا و نبی را شناخت و تفسیر قرآن و فهم حقایق قرآن مجید موقوف بر شناخت امام می باشد.
قرآن سر خلقت را عبادت می داند و عبادت بدون معرفت ممکن نیست و معرفت نیز معرف می خواهد لذا از امام تعبیر به دلیل و هادی می شود که واسطه بین خالق و مخلوق برای شناساندن حق و وسیله مشار الیه در آیه {وابتغوا الیه الوسیله} است.

منبع:
بیانات معظم له در نشست علمی معرفی روش امامت کلامی بر محور کتاب و سنت
بنیاد فرهنگی امامت- پاییز 96