شنبه, 22 دی 1397 ساعت 13:14
خواندن 1457 دفعه

اهمیت مباحث امامت تطبیقی و تبیینی در کلام آیت الله سید علی میلانی

دو جهت بحث در مباحث امامت وجود دارد
اول یک بحث درون مذهبی است به عنوان ((امامت تبیینی)) تا ببینیم در داخل مذهب، امام را چگونه باید شناخت یعنی امام شناسی با توجه به روایات وارده از حضرات معصومین در کتابهای خودمان را بررسی کنیم تا بینیم اهل بیت علیهم السلام خود را چگونه معرفی کرده اند.
روایات باب به دست ما رسیده است؛ علم امام و منشا علم امام و علم غیب امام و چگونگی علم امام به غیب، امامت و ولایت تکوینی و ولایت بر اموال و نفوس و ولایت تشریعیکه همه اینها در متن روایات آمده است و اینها مطالبی است که در داخل حوزه های علمیه مطرح می‌شود و این ربط به دیگران و اهل سنت ندارد و بنده در ولایت تبیینی مطالب زیادی برای گفتن دارم که در شرح زیارت جامعه گفته ام البته امامت بیش از زیارت جامعه نیز ظرفیت دارد. در این جهت از مباحث امامت باید کار کرد و نیاز به افرادی داریم که در این باب تخصص بیابند.
ولی معرفت مقامات اینها فرع ثبوت امامتشان می باشد اول باید أدلّه امامت کاملا تحقیق شود و باید جهت دوم را که ((امامت تطبیقی)) می باشد بر جهت اول مقدم کنیم. ادله امامت را کامل بدانیم و أدلّه آنها را که برای ائمه خود قائلند بررسی کنیم نه اینکه امامت تبیینی را انکار کنیم ولی این مباحث امامت تطبیقی اولویت دارد. در این زمان که از شبکه های وهابیت شبهات علیه امامت القاء می شوند باید در درجه اول در این جهت مجهز شویم تا امامت تطبیقی را نیز بعد ها بحث کنیم.

منبع:
بیانات معظم له در نشست علمی معرفی روش امامت کلامی بر محور کتاب و سنت
بنیاد فرهنگی امامت- پاییز97