چهارشنبه, 12 دی 1397 ساعت 13:07
خواندن 420 دفعه

علامه مجلسی و استدلالی ساده بر جعل الهی امامت

علامه مجلسی(ره) در استدلالی ساده می‌نویسد:
«صاحب عقل مستقیم، به عین‌الیقین می‌داند خداوندی که جمیع جزئیات احکام، حتی احکام بیت الخلاء(توالت) رفتن، جماع کردن، خوردن و آشامیدن را بیان فرماید و به عقل مردم نگذارد، البته امر خلافت و امامت که از اعظم امور است و موجب بقای احکام شریعت و صلاح امت و نجات ایشان است، را به عقول ضعیفه خلق نخواهد گذاشت.

منبع:
عین الحیات، نشر بوکتاب، ص122.